Φάρμακα αγγειοδιασταλτικών

Φάρμακα αγγειοδιασταλτικών: μια επισκόπηση των ναρκωτικών, τομείς εφαρμογής
Δημοσιεύτηκε από την Julia Karpova | ημερομηνία ενημέρωσης 15.04.2017
Σε αυτό το άρθρο, θα μάθετε για φάρμακα όπως αγγειοδιασταλτικά. Αυτή η μεγάλη και ευέλικτη φαρμακολογική ομάδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία πολλών ασθενειών της καρδιάς και των αιμοφόρων αγγείων..

Ταξινομήσεις και τύποι
Καρδιακή ασθένεια
Αρτηριακή υπέρταση ή βασική υπέρταση
Διαταραχές της εγκεφαλικής κυκλοφορίας ή για πονοκεφάλους και ζάλη
Οφθαλμικές παθήσεις (γλαύκωμα ή αυξημένη ενδοφθάλμια πίεση)
Διαταραχές περιφερικής κυκλοφορίας (παθολογία των αγγείων των ποδιών, σακχαρώδης διαβήτης, αρθρίτιδα, οστεοχόνδρωση κ.λπ.)
Ο μηχανισμός δράσης των αγγειοδιασταλτικών ανά ομάδες
Αναστολείς καναλιών ασβεστίου
Διορθωτές των κυκλοφοριακών διαταραχών στα αγγεία του εγκεφάλου
Ergot αλκαλοειδή
Μυοτροπικά αντισπασμωδικά
Αδρενεργικοί αποκλειστές
Μέσα για την καταστολή του αγγειοκινητικού κέντρου
Αποκλειστές γαγγλίων
Ενεργοποιητές καναλιών καλίου
Αναστολείς ACE
Αναστολείς της ρενίνης
Ανταγωνιστές της αγγειοτασίνης II
Συμπαθητικά
Φάρμακα για την εξάλειψη της πνευμονικής υπέρτασης
Οργανικά νιτρικά άλατα
Δότες οξειδίου του αζώτου
Παράγωγα πουρίνης
Φάρμακα με μηχανισμό δράσης της αδενοσίνης
Λευκοτριένια και προσταγλανδίνες
Άλλα φάρμακα
Δείτε δημοφιλή άρθρα

Οι παράγοντες για αγγειοδιαστολή (ή αγγειοδιασταλτικά) αντιπροσωπεύονται από μια εξαιρετικά διαφορετική ομάδα φαρμάκων. Μπορούν να ληφθούν με τη μορφή δισκίων ή ενέσιμων διαλυμάτων, και ο κύριος σκοπός τους είναι η επέκταση του αγγειακού αυλού και η βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος σε ένα συγκεκριμένο όργανο ή μέρος του σώματος. Αυτά τα φάρμακα έχουν διαφορετικούς μηχανισμούς, τύπο και εντοπισμό δράσης..

Κάθε αγγειοδιασταλτικό μπορεί να επηρεάσει διαφορετικούς τύπους ή περιοχές αιμοφόρων αγγείων. Υπάρχουν φάρμακα που έχουν επίδραση σε μικρά, μεσαία ή μεγάλα αγγεία που εντοπίζονται σε ένα συγκεκριμένο όργανο ή ιστούς. Για παράδειγμα, υπάρχουν ουσίες που επηρεάζουν ακριβώς τα στεφανιαία αγγεία ή φάρμακα που προκαλούν επέκταση μόνο μεγάλων και μεγάλων αγγείων. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει καθολικό αγγειοδιασταλτικό και η επιλογή ενός τέτοιου φαρμάκου πρέπει να βασίζεται στην κλινική περίπτωση και να πραγματοποιείται μόνο από γιατρό..

Ταξινομήσεις και τύποι
Δεδομένου ότι τα αγγειοδιασταλτικά περιλαμβάνουν ένα εξαιρετικά ευρύ φάσμα φαρμάκων, χρησιμοποιούνται πολλές ταξινομήσεις..

Σύμφωνα με τον μηχανισμό της φαρμακολογικής δράσης, τα αγγειοδιασταλτικά χωρίζονται σε διάφορες ομάδες, ανάλογα με τα ένζυμα, τα πεπτίδια, τους υποδοχείς ή τα μέρη των τοιχωμάτων των αγγείων που επηρεάζουν. Ωστόσο, μια τέτοια ταξινόμηση δεν είναι κατανοητή για άτομα που δεν είναι γιατροί και δεν μπορεί να προσδιορίσει ποιο όργανο ή σύστημα θα επηρεαστεί από αυτό ή από αυτό το φάρμακο. Αυτή η διαίρεση σε ομάδες είναι κατανοητή μόνο για τους γιατρούς. Αυτοί μπορούν να επιλέξουν αγγειοδιασταλτικό, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο τις ενδείξεις για τη χρήση του, αλλά και άλλους μεμονωμένους δείκτες της κατάστασης της υγείας κάθε ασθενούς (ταυτόχρονες ασθένειες, σοβαρότητα ενός συγκεκριμένου συμπτώματος, ηλικία, εγκυμοσύνη κ.λπ.).

Δεδομένου του ανεπαρκούς πληροφοριακού περιεχομένου μιας τέτοιας ταξινόμησης για ασθενείς, δεν θα το εξετάσουμε λεπτομερώς στο πλαίσιο αυτού του άρθρου. Πράγματι, ακόμη και με την ίδια ασθένεια, στους ασθενείς μπορεί να συνταγογραφούνται φάρμακα από διαφορετικές ομάδες.

Επιπλέον, τα αγγειοδιασταλτικά ταξινομούνται σύμφωνα με τη δράση ATC (ανατομική-θεραπευτική-χημική). Αυτή η ταξινόμηση είναι η πιο καθολική και κατανοητή για τους ασθενείς, καθώς επιτρέπει τη συνεκτίμηση πολλών παραμέτρων αγγειοδιασταλτικών:

τη χημική δομή του δραστικού συστατικού ·
υπό ποιες παθολογίες χρησιμοποιείται;
σε ποια μέρη του κυκλοφορικού συστήματος ή στα όργανα λειτουργεί ο παράγοντας.
Σύμφωνα με αυτήν την ταξινόμηση, τα αγγειοδιασταλτικά φάρμακα χωρίζονται στις ακόλουθες ομάδες:

για τη θεραπεία των καρδιακών παθήσεων?
για τη θεραπεία της αρτηριακής υπέρτασης ή της υπέρτασης.
για τη θεραπεία διαταραχών της εγκεφαλικής κυκλοφορίας ή εξάλειψης πονοκεφάλων και ζάλης.
για τη θεραπεία οφθαλμικών παθήσεων (γλαύκωμα ή αυξημένη ενδοφθάλμια πίεση.
για τη θεραπεία περιφερικών κυκλοφορικών διαταραχών (αγγειακές παθολογίες των ποδιών, επιπλοκές του σακχαρώδους διαβήτη, αρθρίτιδα, οστεοχόνδρωση κ.λπ.).
Αυτή η ταξινόμηση παραθέτει μόνο τα πιο διαδεδομένα και γνωστά αγγειοδιασταλτικά, τα οποία μπορούν να παραχθούν με διάφορα ονόματα με τη μορφή δισκίων ή ενέσιμων διαλυμάτων..

Η νιτρογλυκερίνη πρέπει να είναι διαθέσιμη για ένα άτομο που πάσχει από στηθάγχη.
Οργανικά νιτρικά άλατα - Νιτρογλυκερίνη, Δινιτρικό ισοσορβίδιο ή μονονονιτρικό άλας, τετρανιτρικό πενταερυθρυτύλιο.
αδρενεργικοί αποκλειστές - Carvedilol, Propranolol, Atenolol, Nebivolol, Nadolol;
Αναστολείς καναλιών ασβεστίου - Verapamil, Nitrendipine, Nifedipine, Nimodipine, Amlodipine;
δότες οξειδίου του αζώτου - Serelaxin, Korvaton, Nikorandil, Molsidomin;
ανταγωνιστές της αγγειοτασίνης II - Valsartan, Lorista, Losartan, Diovan, Candesartan;
Αναστολείς ACE - Captopril, Akcupro, Enalapril, Enam, Ramipril, Fozikard, Lisinopril;
άλλα μέσα - Instenon.
Αρτηριακή υπέρταση ή βασική υπέρταση
Αποκλειστές γαγγλίων - Azamethonium, Camphonium, Pyrylene, Benzohexonium, Dimekolin, Trepirium;
ουσίες που αναστέλλουν το αγγειοκινητικό κέντρο - Clonidine, Physiotens, Clonidine, Rilmenidine, Albarel, Methyldopa;
συμπαθολυτικά - ρεσερπίνη, οκταδίνη, γουανιθιδίνη;
αδρενεργικοί αποκλειστές - Nadolol, Carvedilol, Acecor, Timolol, Prazosin, Labetalol, Egilok, Bisokard, Sotalol;
για την εξάλειψη της πνευμονικής υπέρτασης - Tracleer, Bosentan, Ambrisentan
ενεργοποιητές διαύλων καλίου - Minoxidil, Kordinik, Diazoxide;
Αναστολείς καναλιών ασβεστίου - Diakordin, Octydipine, Nifedipine, Verapamil, Plendil, Amlodipine;
Αναστολείς ACE - Captopril, Envance, Enalapril, Gopten, Ramipril, Stopress, Lisinopril;
αναστολείς ρενίνης - αλισκιρένη;
ανταγωνιστές της αγγειοτασίνης II - Valsartan, Naviten, Giposart, Losartan, Cardosal, Candesartan;
ένα νικοτινικό οξύ ·
Νιτροπρωσσικό νάτριο;
Apressin;
Δινιτρικό ισοσορβίδιο;
άλλα φάρμακα - Vincamine, Bencyclan, Naftidrofuriol.


Διαταραχές της εγκεφαλικής κυκλοφορίας ή για πονοκεφάλους και ζάλη
Ergot αλκαλοειδή - Sermion, Ergoloid mesylate, Nicergoline;
μυοτροπικά αντισπασμωδικά - υδροχλωρική παπαβερίνη;
αποκλειστές διαύλων ασβεστίου - Stugeron, Betahistin, Dilceren, Nimodipine, Nimopin, Cinnarizine;
παράγωγα πουρίνης - πεντοξυφυλλίνη, νικοτινική ξανθινόλη;
αδρενεργικοί αποκλειστές - Korgard, Talinolol, Betalok, Acebutolol, Cordanum, Propranolol, Acecor, Atenolol;


διορθωτές διαταραχών εγκεφαλικής κυκλοφορίας - Cavinton, Niacin, Avamigran, Pentohexal, Instenon, Vinpocetine.
διαφήμιση

Οφθαλμικές παθήσεις (γλαύκωμα ή αυξημένη ενδοφθάλμια πίεση)

Τα άτομα με γλαύκωμα χρειάζονται τοπική εφαρμογή αγγειοδιασταλτικών.
Διφειφρίνη;
Betak;
Πιλοκαρπίνη;
Τιμολόλη;
Travoprost;
Proxopheline;
Carbachol;
Βηταξολόλη;
Λατανοπρόστη;
Κλονιδίνη.
Διαταραχές περιφερικής κυκλοφορίας (παθολογία των αγγείων των ποδιών, σακχαρώδης διαβήτης, αρθρίτιδα, οστεοχόνδρωση κ.λπ.)
Αδρενεργικοί αποκλειστές - Φεντολαμίνη;
μυοτροπικά αντισπασμωδικά - υδροχλωρική παπαβερίνη;
αποκλειστές γαγγλίων - Benzohexonium;
αλκαλοειδή ergot - Vasobral, Sermion, Nicergoline;
φάρμακα με μηχανισμό αδενοσίνης - Parsedil, Sanomil-Sanovel, Dipyridamole;
Αναστολείς ACE - Captopril, Enam, Bagopril, Renitek, Enalapril;
Παράγωγα πουρίνης - Πεντυλίνη, Νικοτινική Ξανθινόλη, Κολαμίνη, Πεντοξυφυλλίνη;
Αναστολείς διαύλων ασβεστίου - Νιφεδιπίνη, Ντελσερένη, Φελωδιπίνη, Νιτρενδιπίνη.
λευκοτριένια και προσταγλανδίνες - Ventavis, Edex, Alprostadil, Muse, Iloprost;
άλλα φάρμακα - Dibazol, Enduracin, Naftidrofuril, Oxybral, Bencyclan, nicotinic acid, Vincamine.
σε ΟΜΑΔΕΣ
Αναστολείς καναλιών ασβεστίου
Ο μηχανισμός δράσης τέτοιων παραγόντων στοχεύει στην αναστολή της διείσδυσης ιόντων ασβεστίου στα κύτταρα των αγγειακών μυών. Η μείωση της συγκέντρωσής τους οδηγεί στην επέκταση των περιφερειακών αρτηριών, των αρτηρίων και στη μείωση της πίεσης.

Διαφορετικά φάρμακα σε αυτήν την ομάδα μπορεί να διαφέρουν σε ορισμένες ιδιότητες ή στη φαρμακοκινητική τους, το ραντεβού τους πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από γιατρό.

Διορθωτές των κυκλοφοριακών διαταραχών στα αγγεία του εγκεφάλου
Αυτή η ομάδα μέσων για αγγειοδιαστολή περιλαμβάνει φάρμακα με διαφορετικούς μηχανισμούς δράσης, αλλά το διακριτικό τους χαρακτηριστικό είναι η ιδιότητα να δρα κυρίως στα εγκεφαλικά αγγεία.

Ergot αλκαλοειδή
Αυτά τα φάρμακα είναι ικανά να μπλοκάρουν τους άλφα-αδρενεργικούς υποδοχείς και να προκαλούν επέκταση της περιφερειακής αρτηρίας. Ως αποτέλεσμα, η κυκλοφορία του αίματος στην πληγείσα περιοχή του ιστού βελτιώνεται και η αρτηριακή πίεση μειώνεται..

Μυοτροπικά αντισπασμωδικά
Τέτοια μέσα για αγγειοδιαστολή μειώνουν τον τόνο των αγγειακών λείων μυών και προκαλούν επέκταση του αυλού των αρτηριών. Αυτή η δράση των φαρμάκων οδηγεί σε βελτίωση της ροής του αίματος. Στην κλινική πρακτική, το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο μυοτρόπο αντισπασμωδικό είναι η υδροχλωρική παπαβερίνη..

Αδρενεργικοί αποκλειστές
Μερικά από αυτά τα δισκία ή διαλύματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για συνεχή λήψη για διάφορες ασθένειες όσο και για την ανακούφιση από υπερτασικές κρίσεις. Τα δραστικά συστατικά τέτοιων φαρμάκων δρουν στους υποδοχείς των αγγειακών τοιχωμάτων που είναι ευαίσθητοι στην αδρεναλίνη και στη νορεπινεφρίνη, τους εμποδίζουν και διασφαλίζουν την επέκταση του αγγειακού αυλού. Η επιλογή τέτοιων κεφαλαίων είναι εξαιρετικά μεγάλη και μπορεί να γίνει μόνο από γιατρό..

Μέσα για την καταστολή του αγγειοκινητικού κέντρου
Αυτά τα φάρμακα καταστέλλουν το αγγειοκινητικό κέντρο που βρίσκεται στο μυελό oblongata. Ως αποτέλεσμα, ο τόνος των αγγειακών τοιχωμάτων μειώνεται, τα αγγεία επεκτείνονται και η πίεση μειώνεται..

Αποκλειστές γαγγλίων
Τέτοια φάρμακα δρουν στους ευαίσθητους στη νικοτίνη υποδοχείς των νεύρων του αυτόνομου νευρικού συστήματος. Ως αποτέλεσμα, οι παλμοί που προκαλούν αγγειοσπασμό διακόπτονται, ο τόνος των αγγειακών τοιχωμάτων μειώνεται και επεκτείνονται..

Ενεργοποιητές καναλιών καλίου
Τα ενεργά συστατικά τέτοιων παραγόντων προκαλούν το άνοιγμα διαύλων καλίου στις μεμβράνες των αγγειακών κυττάρων λείου μυός. Ως αποτέλεσμα, τα ιόντα καλίου αφήνουν τα κύτταρα και παρεμβαίνουν στη διείσδυση ιόντων ασβεστίου στα αγγειακά τοιχώματα. Η μείωση του επιπέδου ασβεστίου στους λείους μυς των τοιχωμάτων προκαλεί χαλάρωση και αγγειοδιαστολή. Μετά από αυτό, η αρτηριακή πίεση μειώνεται..

Αναστολείς ACE
Αυτά τα αγγειοδιασταλτικά μπορούν να εμποδίσουν τη δράση του ενζύμου μετατροπής της αγγειοτενσίνης, το οποίο προκαλεί αγγειοσυστολή. Ως αποτέλεσμα, ο τόνος των αγγειακών τοιχωμάτων μειώνεται και ο αυλός του αγγείου επεκτείνεται, προκαλώντας μείωση της πίεσης.

Αναστολείς της ρενίνης
Αυτά τα φάρμακα αναστέλλουν τη δραστηριότητα ενός ενζύμου που αυξάνει την αρτηριακή πίεση, όπως η ρενίνη. Ως αποτέλεσμα, ο αυλός των αγγείων διαστέλλεται και η υπέρταση αποβάλλεται..

Ανταγωνιστές της αγγειοτασίνης II
Αυτά τα φάρμακα εξουδετερώνουν το πεπτίδιο αγγειοτασίνης II, το οποίο έχει έντονη αγγειοσυσταλτική ιδιότητα. Ως αποτέλεσμα, ο αυλός των αγγείων διαστέλλεται και η πίεση μειώνεται..

Συμπαθητικά
Τα ενεργά συστατικά αυτών των κεφαλαίων εξαλείφουν την επίδραση της συμπαθητικής νευρίωσης που αυξάνει τον αγγειακό τόνο. Ως αποτέλεσμα, η καρδιά αρχίζει να συστέλλεται λιγότερο συχνά, οι μύες των αγγείων χαλαρώνουν, ο αυλός τους επεκτείνεται και η πίεση μειώνεται.

Φάρμακα για την εξάλειψη της πνευμονικής υπέρτασης
Για τη θεραπεία της πνευμονικής υπέρτασης, χρησιμοποιούνται ανταγωνιστές υποδοχέων ενδοθηλίνης Α, οι οποίοι διαταράσσουν τον μηχανισμό ανάπτυξης πνευμονικής υπέρτασης και οδηγούν σε μείωση της πίεσης στα πνευμονικά αγγεία. Εκτός από αυτά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλα αγγειοδιασταλτικά (για παράδειγμα, αναστολείς διαύλων ασβεστίου).

Οργανικά νιτρικά άλατα
Ιδιαίτερα συχνά, τέτοια φάρμακα συνταγογραφούνται για τη θεραπεία των καρδιακών παθολογιών. Υπό την επιρροή τους, η ροή του φλεβικού αίματος στην καρδιά μειώνεται, οι λείοι μύες των περιφερειακών αγγείων χαλαρώνουν και η πίεση στο δεξιό κόλπο και την πνευμονική αρτηρία μειώνεται. Αυτή η εκφόρτωση του μυοκαρδίου μειώνει τη ζήτηση οξυγόνου και συμβάλλει στην ομαλοποίηση της ροής του στεφανιαίου αίματος..

Δότες οξειδίου του αζώτου
Αυτή η ομάδα φαρμάκων, όπως τα νιτρικά άλατα, χρησιμοποιείται συχνά ειδικά για τη θεραπεία καρδιακών παθήσεων. Το νιτρικό οξείδιο προάγει τη χαλάρωση των αγγειακών λείων μυών (ιδιαίτερα φλεβικών) και την επέκταση του αγγειακού αυλού. Ως αποτέλεσμα, η ροή του στεφανιαίου αίματος βελτιώνεται και το φορτίο στο μυοκάρδιο και στα αιμοφόρα αγγεία μειώνεται..

Παράγωγα πουρίνης
Τέτοιοι παράγοντες βοηθούν στη μείωση του επιπέδου ασβεστίου στα κύτταρα των αγγειακών λείων μυών, στον αποκλεισμό των υποδοχέων αδενοσίνης, στην ομαλοποίηση της μικροκυκλοφορίας και στη βελτίωση της ροής του αίματος. Ως αποτέλεσμα, τα αγγειακά τοιχώματα χαλαρώνουν, ο αυλός του αγγείου επεκτείνεται, η κυκλοφορία του αίματος βελτιώνεται και η πίεση μειώνεται..

Φάρμακα με μηχανισμό δράσης της αδενοσίνης
Αυτά τα αγγειοδιασταλτικά φάρμακα όχι μόνο χαλαρώνουν τους λείους μυς των αγγείων και επεκτείνουν τον αυλό τους, αλλά επίσης αποτρέπουν το σχηματισμό θρόμβων αίματος στις φλέβες και τις αρτηρίες. Είναι σε θέση να σταθεροποιήσουν τη μικροκυκλοφορία σε διάφορα μέρη της κυκλοφορίας του αίματος και χρησιμοποιούνται σε διάφορους κλάδους της ιατρικής..

Λευκοτριένια και προσταγλανδίνες
Αυτές οι ουσίες επιβραδύνουν το σχηματισμό θρόμβων αίματος και προάγουν τη χαλάρωση των αγγειακών λείων μυών. Ως αποτέλεσμα, η κυκλοφορία του αίματος και η μικροκυκλοφορία σταθεροποιούνται λόγω της βελτιωμένης ροής του αίματος και της επέκτασης του αγγειακού αυλού.

»ΔΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στένωση της νεφρικής αρτηρίας: συμπτώματα και θεραπεία
Αρτηριακή υπέρταση: θεραπεία και πρόληψη
Υπερτροφία αριστερής κοιλίας: αιτίες, θεραπεία και συνέπειες.
Πρωτοπαθής υπεραλδοστερονισμός: αιτίες, συμπτώματα.
Κοιλιακός πόνος: αιτίες, μηχανισμός, αρχές θεραπείας.
Άλλα φάρμακα
Η επέκταση του αυλού των αιμοφόρων αγγείων μπορεί επίσης να προκληθεί από φάρμακα άλλων φαρμακολογικών ομάδων. Η ανάγκη για ραντεβού τους αξιολογείται από τον γιατρό ανάλογα με την κλινική περίπτωση..

Οι γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων μπορούν να συνταγογραφήσουν αγγειοδιαστολείς - καρδιολόγους, αγγειακούς χειρουργούς, νευρολόγους, θεραπευτές, νεφρολόγους, οφθαλμίατροι, γυναικολόγους, γαστρεντερολόγους κ.λπ. και δεν είχε καμία ή ελάχιστη επίδραση σε άλλα μέρη της κυκλοφορίας του αίματος.

Αγγειοδιασταλτικά φάρμακα για τα αγγεία της κεφαλής και του λαιμού. Λαϊκές θεραπείες, χάπια, ενέσεις

Οι παθολογίες στο έργο των αγγείων του κεφαλιού και του λαιμού γίνονται αιτία πολλών σοβαρών ασθενειών. Τις περισσότερες φορές, οι ηλικιωμένοι πάσχουν από αυτό, στους οποίους τα τοιχώματα των αγγείων δεν είναι ελαστικά και οι αρτηρίες φράσσονται με σκωρίες. Τα αγγειοδιασταλτικά φάρμακα θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος..

Γιατί χρειάζεστε αγγειοδιασταλτικά;

Με την ηλικία, τα αγγεία στο ανθρώπινο σώμα φθείρονται. Το πέρασμα στις φλέβες και τις αρτηρίες γίνεται μικρότερο, η ποσότητα των τοξινών αυξάνεται, οι συνέπειες των οποίων είναι διάφορες ασθένειες.

Φάρμακα που διαστέλλουν τα αιμοφόρα αγγεία μπορούν να βελτιώσουν την εγκεφαλική κυκλοφορία, να επεκτείνουν τη στενή διέλευση στις αρτηρίες. Αποκαθιστούν επίσης τον αγγειακό τόνο, μειώνουν τον κίνδυνο θρόμβων αίματος και βελτιώνουν την κατάσταση του ασθενούς..

Συμπτώματα αγγειακών διαταραχών

Για να διατηρηθεί η υγεία, είναι σημαντικό τα αιμοφόρα αγγεία να λειτουργούν σωστά. Αυτό σημαίνει ότι οι τοίχοι τους πρέπει να είναι ελαστικοί και διαπερατοί. Κανονικά, τα σκάφη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα επέκτασης και συστολής. Εάν χάσουν την ελαστικότητα, τα τοιχώματά τους θα γίνουν παχιά και εύθραυστα, οδηγώντας σε καρδιακή προσβολή..

Στο αρχικό στάδιο της αγγειακής νόσου, ο ασθενής εμφανίζει τα ακόλουθα συμπτώματα:

 • ημικρανία;
 • ζάλη;
 • διαταραχή ύπνου;
 • κατάθλιψη;
 • κούραση;
 • μούδιασμα των άκρων.

Αιτίες αγγειοσυστολής

Ψυχική υπερφόρτωση, κακή οικολογία και άγχος, προκαλούν φθορά των τριχοειδών αγγείων.

Τα στενά αγγεία μπορούν επίσης να προκληθούν από:

ΑιτίαΕξήγηση
ΑθηροσκλήρωσηΣε αυτήν την περίπτωση, η δίοδος ροής αίματος περιορίζεται με την περαιτέρω απόφραξή της..
ΑγγειοσπασμόςΗ αιτία της κακής κυκλοφορίας του αίματος σε αυτήν την περίπτωση είναι φυτο-αγγειακές διαταραχές, υπερβολική εργασία. Οι άνθρωποι έχουν λιποθυμία και δυσφορία.
ΙσχαιμίαΕδώ ο λόγος έγκειται στον διαβήτη, ένα διαταραγμένο διατροφικό σύστημα και τις νεφρικές παθήσεις. Ο ασθενής είναι επιθετικός και στερείται εστίασης.
ΕγκεφαλικόΟ παράγοντας της νόσου των αγγειακών τοιχωμάτων είναι η αθηροσκλήρωση, τα βαριά σωματικά φορτία.
Μειωμένη κυκλοφορίαΣε αυτήν την περίπτωση, εμφανίζονται όραση και πτώση της ακοής, κρίσεις και προσωρινή παράλυση. Ο λόγος είναι θρόμβοι αίματος, πλάκες, οστεοχόνδρωση.

Διαγνωστικά

Η διαβούλευση με έναν καρδιολόγο είναι το πρώτο βήμα για τον εντοπισμό των στενωμένων αγγείων.

Μετά την εξέταση, ο γιατρός θα συνταγογραφήσει:

 • χημεία αίματος
 • dopplerography της καρδιάς
 • ΗΚΓ;
 • Υπέρηχος;
 • αντιγραφία.

Επίσης, εάν είναι απαραίτητο, μπορεί να συνταγογραφηθεί στεφανιογραφία, βεντογραφία, λεμφογραφία..

Ταξινόμηση των ναρκωτικών

Τα αγγειοδιασταλτικά για τα αγγεία της κεφαλής και του λαιμού επιλέγονται από τον γιατρό για κάθε παθολογία ξεχωριστά. Η βάση της ταξινόμησης είναι ο εντοπισμός της πηγής της νόσου.

Νευροτροπικά φάρμακα

Τα ναρκωτικά αυτής της ομάδας ενεργοποιούν τη μετάδοση των νευρικών παλμών σε διάφορα μέρη του νευρικού συστήματος και αυξάνουν ή, αντιστρόφως, μειώνουν την ευαισθησία των νευρικών απολήξεων.

Νοοτροπικά φάρμακα

Τα φάρμακα έχουν νευρομεταβολική επίδραση στον εγκέφαλο. Τα φάρμακα βελτιώνουν την αγγειακή ροή του αίματος, τρέφουν τα εγκεφαλικά κύτταρα και ενεργοποιούν τη μνήμη.

Νιτρικά άλατα

Μέσα μειώνουν τη φλεβική πίεση, το άγχος στην καρδιά. Επίσης τα φάρμακα μειώνουν το πρήξιμο, την αρτηριακή πίεση, την καρδιακή έξοδο.

Αναστολείς καναλιών ασβεστίου

Τα CCB έχουν σχεδιαστεί για τη διόρθωση του αγγειακού τόνου και χρησιμοποιούνται στη θεραπεία της αρτηριακής πίεσης και των καρδιακών παθολογιών.

Φυτικά δισκία

Ανακουφίζουν τους αγγειακούς σπασμούς, δεν έχουν σχεδόν καμία αντενδείξεις, αλλά εξακολουθούν να απαιτούν εξειδικευμένες συμβουλές.

Κορυφαίες 10 θεραπείες από το φαρμακείο

Τα αγγειοδιασταλτικά φάρμακα για τα αγγεία της κεφαλής και του λαιμού διαφέρουν ως προς την κατεύθυνση της εργασίας και δρουν σε μικρά και μεσαία αγγεία.

Πιρακετάμ

Το Piracetam είναι ένας νοοτροπικός συνθετικός παράγοντας και το δραστικό συστατικό του αυξάνει τη συγκέντρωση και ενισχύει τη μνήμη. Το Piracetam βελτιώνει το μεταβολισμό του νευρικού συστήματος, τη μικροκυκλοφορία, επηρεάζει το ιξώδες του αίματος. Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν, βελτιώνεται η εγκεφαλική ροή αίματος. Το προϊόν διατίθεται σε κάψουλες, δισκία και ενέσιμο διάλυμα.

Ενδείξεις:

 • ζάλη;
 • ψυχοργικό σύνδρομο;
 • φλοιώδης μυόκλωνος.

Αντενδείξεις:

 • αλλεργική αντίδραση στην ουσία του παράγοντα.
 • Εγκεφαλικό;
 • ο χρόνος γέννησης του παιδιού ·
 • ψυχοκινητική αναταραχή;
 • ακατάσχετη αιμορραγία;
 • μετεγχειρητική περίοδος.

Με τη μορφή καψουλών, το Piracetam χρησιμοποιείται πριν από τα γεύματα ή κατά τη διαδικασία, αλλά όχι αργότερα από 17 ώρες, ώστε να μην προκαλεί παθολογίες ύπνου. Ο παράγοντας συνταγογραφείται από 2-4 κάψουλες την ημέρα. Το φάρμακο μπορεί να αγοραστεί σε φαρμακείο σύμφωνα με τις οδηγίες ενός ειδικού και η τιμή του είναι από 30 ρούβλια.

Μεξιδόλη

Το Mexidol έχει αντι-ισχαιμική δράση. Το φάρμακο παράγεται με τη μορφή δισκίων και ενέσιμου διαλύματος. Το κύριο δραστικό συστατικό του φαρμάκου είναι η μεξιδόλη, καθώς και πολλά πρόσθετα συστατικά: στεατικό μαγνήσιο, AI white opadry. Το εργαλείο προστατεύει το σώμα από το στρες, βελτιώνει τη μνήμη, έχει αντισπασμωδικό αποτέλεσμα.

Ενδείξεις:

 • μειωμένη εγκεφαλική ροή αίματος
 • φυτική δυστονία;
 • γνωστικά προβλήματα.

Το φάρμακο λαμβάνεται ανά ημέρα όχι περισσότερο από 500 mg και διαιρείται σε διάφορες δόσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η διάρκεια της θεραπείας ορίζεται από τον γιατρό. Το προϊόν πωλείται με ιατρική συνταγή και κοστίζει από 300 ρούβλια.

Πεντοξυφυλλίνη

Το αγγειοδιασταλτικό φάρμακο Pentoxifylline χρησιμεύει στην αύξηση των αγγείων της κεφαλής και του λαιμού και έχει αγγειοπροστατευτική και αντιθρομβωτική δράση. Η κύρια ουσία του φαρμάκου Πεντοξυφυλλίνη και βοηθητική λακτόζη, διοξείδιο του τιτανίου, υπρομελλόζη έχουν θετική επίδραση στις αναλογικές ιδιότητες του αίματος, βελτιώνουν τη μικροκυκλοφορία.

Ενδείξεις:

 • Η νόσος του Raynaud
 • μετα-θρομβωτικό σύνδρομο
 • ωτοσκλήρωση;
 • αθηροσκλήρωση;
 • ιογενής μόλυνση από ιούς.

Αντενδείξεις:

 • αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο
 • ο χρόνος γέννησης του παιδιού ·
 • μαζική απώλεια αίματος
 • αρρυθμία;
 • μετεγχειρητική περίοδος.

Το φάρμακο διατίθεται σε δισκία και αμπούλες για ενέσιμα. Το δισκίο χρησιμοποιείται από 800-1200 mg ανά ημέρα. Η πεντοξυφυλλίνη μπορεί να αγοραστεί σε φαρμακείο με ιατρική συνταγή και η τιμή της είναι 400 ρούβλια.

Παπαβερίνη

Τα αγγειοδιασταλτικά για τα αγγεία της κεφαλής και του λαιμού από την ομάδα αντισπασμωδικών, όπως η παπαβερίνη, έχουν αντιυπερτασικά και αναλγητικά αποτελέσματα. Το δραστικό συστατικό του φαρμάκου είναι το Papaverine, το οποίο έχει αντισπασμωδική δράση. Το φάρμακο έχει υποτασική δράση.

Σε υψηλή δόση, έχει ηρεμιστικό αποτέλεσμα επιβραδύνοντας τον καρδιακό ρυθμό. Σε μια μέση δοσολογία, ο παράγοντας έχει ασθενή επίδραση στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Το φάρμακο παράγεται σε διάλυμα για ενέσιμα, σε ορθικά υπόθετα, δισκία για ενήλικες και παιδιά.

Ενδείξεις:

 • ενδοαρτηρίτιδα
 • σπασμός εγκεφαλικών αγγείων
 • καρδιακός σπασμός.

Αντενδείξεις:

 • ηλικία έως 6 μηνών ·
 • ηπατική νόσο;
 • γλαυκώμα;
 • αλλεργική αντίδραση στην ουσία του παράγοντα.
 • τραυματική εγκεφαλική βλάβη.

Σε δισκία, το Papaverine συνταγογραφείται 4 φορές την ημέρα. Οι ενήλικες πρέπει να χρησιμοποιούν 40-60 mg του φαρμάκου την ημέρα. Παιδιά ηλικίας 10-14 ετών από 15-20 mg ανά ημέρα. Το ενέσιμο διάλυμα χρησιμοποιείται όχι περισσότερο από 3 φορές την ημέρα, 2 ml. Με τη μορφή υπόθετων, η παπαβερίνη λαμβάνεται στα 20-40 mg 3 φορές την ημέρα. Το προϊόν πωλείται σε φαρμακείο με ιατρική συνταγή, τιμή από 15 ρούβλια.

Betaserc

Το φάρμακο είναι ανάλογο ισταμίνης. Το δραστικό συστατικό του είναι διϋδροχλωρική βηταιστίνη. Το φάρμακο βελτιώνει τη μικροκυκλοφορία του λαβύρινθου. Χρησιμοποιείται σε παθολογικές διαδικασίες της αιθουσαίας συσκευής για την εξάλειψη του θορύβου και του κουδουνίσματος στα αυτιά και για τη μείωση του αριθμού της ζάλης.

Το φάρμακο απορροφάται γρήγορα στη συστηματική κυκλοφορία και το θετικό του αποτέλεσμα παρατηρείται μετά από 3 ώρες. Το δραστικό συστατικό δεν συνδέεται με τις πρωτεΐνες του αίματος. Ο παράγοντας απεκκρίνεται μέσω των νεφρών κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το Betarsec δεν έχει ηρεμιστικό αποτέλεσμα, επομένως μπορεί να ληφθεί από τους ηλικιωμένους.

Ενδείξεις:

 • πονοκέφαλο;
 • Σύνδρομο Meniere;
 • αθηροσκλήρωση;
 • διαταραχές της αιθουσαίας συσκευής.

Το φάρμακο λαμβάνεται από το στόμα 1 δισκίο 3 φορές την ημέρα. Η πορεία της θεραπείας εξαρτάται από τη σοβαρότητα της νόσου..

Αντενδείξεις:

 • βρογχικό άσθμα;
 • φαιοχρωμοκύτωμα
 • πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης
 • αλλεργική αντίδραση στην ουσία του παράγοντα.
 • Στομαχικο Ελκος.

Το φάρμακο διανέμεται στα φαρμακεία με ιατρική συνταγή και το κόστος του είναι από 400 ρούβλια.

Actovegin

Το Actovegin είναι ένα φάρμακο που βελτιώνει την αναγέννηση των ιστών και βελτιώνει την εγκεφαλική ροή του αίματος. Το προϊόν περιλαμβάνει μια ουσία που απομονώνεται από το αίμα των μόσχων και των εκδόχων: τάλκη και στεατικό μαγνήσιο.

Ενδείξεις:

 • διαταραχές του εγκεφάλου
 • διαταραχές της ροής του αίματος στο κεφάλι.
 • διαβητική πολυνευροπάθεια.

Αντενδείξεις:

 • καρδιακή ασθένεια;
 • υπεραυδάτωση
 • ώρα κύησης.

Το Actovegin χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες 3 φορές την ημέρα, 2 τεμ. για 1 μήνα. Τα δισκία διατίθενται με ιατρική συνταγή και το κόστος τους είναι από 500 ρούβλια.

Κάβιντον

Ένας παράγοντας που βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος στον εγκέφαλο και τον μεταβολισμό του εγκεφάλου. Το παρασκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία βινποσετίνη, 5 mg. Επίσης, η σύνθεση του προϊόντος περιλαμβάνει επιπλέον ουσίες: διοξείδιο του πυριτίου, τάλκη, στεατικό μαγνήσιο. Το φάρμακο διατίθεται σε δισκία και ενέσιμο διάλυμα.

Το Cavinton έχει εγκεφαλοπροστατευτικό αποτέλεσμα. Έχει επίσης ενισχυτική επίδραση στη νευροπροστατευτική δράση της αδενοσίνης. Τα δισκία απορροφώνται στη συστηματική κυκλοφορία εντός μίας ώρας και δεν μεταβολίζονται στο έντερο.

Ενδείξεις:

 • παροδική ισχαιμία
 • προοδευτικό εγκεφαλικό επεισόδιο
 • αγγειακή αθηροσκλήρωση;
 • ανεπάρκεια εγκεφαλικής κυκλοφορίας
 • μειωμένη μνήμη.

Αντενδείξεις:

 • σοβαρές μορφές αρρυθμίας
 • εγκυμοσύνη;
 • γαλουχιά;
 • σοβαρή στεφανιαία νόσο.

Τα δισκία Cavinton λαμβάνονται σε διάστημα 3 μηνών. Το φάρμακο συνταγογραφείται μετά τα γεύματα 3 φορές την ημέρα, 1 δισκίο. Εάν ακυρωθεί, η δοσολογία μειώνεται σταδιακά για τρεις ημέρες. Το φάρμακο διανέμεται σε φαρμακείο με ιατρική συνταγή, η τιμή είναι από 200 ρούβλια.

Βασομπράλ

Τα αγγειοδιασταλτικά φάρμακα για τα αγγεία της κεφαλής και του λαιμού από την ομάδα αγγειοδιασταλτικών, όπως το Vasobral, μειώνουν το όριο της κόπωσης και βελτιώνουν την ψυχική και σωματική.

Το εργαλείο διατίθεται σε δισκία και σταγόνες και περιλαμβάνει:

 • καφεΐνη
 • μεσυλική αλφαδιυδροεργοκρυπτίνη;
 • στεατικό μαγνήσιο;
 • πυρίτιο.

Μετά από αρκετές δόσεις του φαρμάκου, η συσσώρευση αιμοπεταλίων και ερυθροκυττάρων μειώνεται. Οι μεταβολικές διεργασίες στον εγκέφαλο βελτιώνονται, οι ιστοί τους γίνονται ανθεκτικοί στην υποξία. Η διέγερση του κεντρικού νευρικού συστήματος επιτυγχάνεται με την καφεΐνη, η οποία δρα στο αγγειοκινητικό κέντρο και στον εγκεφαλικό φλοιό. Ως αποτέλεσμα, το αίσθημα κόπωσης μειώνεται και η απόδοση είναι υψηλότερη..

Ενδείξεις:

 • χαμηλή συγκέντρωση προσοχής
 • Νόσος του Meniere;
 • επιθέσεις ημικρανίας
 • φλεβική ανεπάρκεια
 • αιθουσαίες διαταραχές.

Αντενδείξεις:

 • περίοδο γαλουχίας ·
 • εγκυμοσύνη;
 • αλλεργική αντίδραση σε ουσίες του παράγοντα.

Ο παράγοντας συνταγογραφείται 1 δισκίο 2 φορές την ημέρα ή 4 ml διαλύματος 2 φορές την ημέρα. Εάν είναι απαραίτητο, η πορεία της θεραπείας μπορεί να παραταθεί κατόπιν συμφωνίας με το γιατρό. Το φάρμακο διανέμεται με ιατρική συνταγή, τιμή από 900 ρούβλια.

Διπυριδαμόλη

Το Dipyridamole είναι ένα αντιθρομβωτικό, αντιαιμοπεταλιακό και αγγειοδιασταλτικό φάρμακο. Έρχεται σε δισκία και ένεση. Το εργαλείο βελτιώνει τη μικροκυκλοφορία της εγκεφαλικής ροής του αίματος και έχει αγγειοπροστατευτική δράση.

Το φάρμακο ομαλοποιεί τη φλεβική εκροή, από την άποψη αυτή, μειώνεται ο κίνδυνος θρόμβωσης. Μειώνει επίσης τον τόνο των εγκεφαλικών αγγείων, επομένως χρησιμοποιείται για ισχαιμικές προσβολές..

Ενδείξεις:

 • προσβολές στηθάγχης.
 • ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο
 • ανεπάρκεια του πλακούντα
 • αθηροσκλήρωση;
 • εγκεφαλοπάθεια.

Αντενδείξεις:

 • υπόταση;
 • αιμορραγική διάθεση;
 • αρρυθμία;
 • Στομαχικο Ελκος;
 • κυνάγχη.

Το φάρμακο συνταγογραφείται για ενήλικες στα 75 mg έως και 6 φορές την ημέρα. Το Dipyridamole διατίθεται σε φαρμακείο με ιατρική συνταγή και η τιμή του είναι από 450 ρούβλια.

Νιμότοπος

Το Nimotope έχει αντι-ισχαιμική και εγκεφαλοαποδιασταλτική δράση.

Η σύνθεση του φαρμάκου περιλαμβάνει:

 • νιμοδιπίνη;
 • άμυλο καλαμποκιού;
 • ποβιδόνη;
 • στεατικό μαγνήσιο;
 • κροσποβιδόνη.

Το εργαλείο διατίθεται σε δισκία και σε ενέσιμο διάλυμα. Η νιμοδιπίνη χρησιμοποιείται για τη θεραπεία διαταραχών της εγκεφαλικής κυκλοφορίας. Επίσης, το φάρμακο χρησιμοποιείται για υποαραχνοειδή αιμορραγία. Το φάρμακο σταθεροποιεί το νευρικό σύστημα, έχει θετική επίδραση στη μνήμη, βελτιώνει τις συμπεριφορές.

Ενδείξεις:

 • ισχαιμικές επιθέσεις
 • αιμορραγία;
 • ρήξη ανευρύσματος
 • μειωμένη μνήμη
 • συναισθηματική αστάθεια.

Αντενδείξεις:

 • ηπατική νόσο;
 • εγκυμοσύνη;
 • ηλικία έως 18 ετών ·
 • αλλεργική αντίδραση σε ουσίες του παράγοντα.

Τα δισκία συνταγογραφούνται για ενήλικες 60 mg έως 6 φορές την ημέρα. Η διάρκεια της θεραπείας καθορίζεται από τον γιατρό. Το φάρμακο πωλείται με ιατρική συνταγή και η τιμή του είναι από 600 ρούβλια.

Παραδοσιακές μέθοδοι

Η θεραπεία των αγγείων της κεφαλής και του λαιμού με λαϊκές θεραπείες είναι μια αποτελεσματική μέθοδος αντιμετώπισης δυσάρεστων συμπτωμάτων που βοηθούν στην αποκατάσταση της σφριγηλότητας και στην απαλλαγή από ενοχλητικούς πονοκεφάλους.

Αφέψημα πεύκου

Θα χρειαστεί να βράσετε ενάμισι λίτρο νερό και να τοποθετήσετε 20 νεαρά κουκουνάρια σε αυτό. Αφήστε να εγχυθεί κάτω από το καπάκι για αρκετές ώρες. Εάν οι βλαστοί δεν γίνουν μαλακοί, τότε πρέπει να τους βράσετε μέχρι να γίνουν πιο μαλακοί. Προσθέστε 1 κιλό ζάχαρη και χυμό λεμονιού (4 τεμ.) Στο ζωμό. Πριν το φαγητό, πρέπει να καταναλώνετε 1 κουταλιά της σούπας. ζωμό.

Έγχυση σκόρδου

250 γραμμάρια σκόρδου πρέπει να γίνουν μικρότερα, να τοποθετηθούν σε ένα γυάλινο πιάτο, να προσθέσετε 300 γραμμάρια αλκοόλ εκεί και να τα τοποθετήσετε σε σκοτεινό μέρος για 2 εβδομάδες.

Τα αγγειοδιασταλτικά για τα αγγεία της κεφαλής και του λαιμού μπορούν να αντικατασταθούν με λαϊκές θεραπείες όπως έγχυση σκόρδου.

Στη συνέχεια, πρέπει να χρησιμοποιήσετε την έγχυση σύμφωνα με το ακόλουθο σχήμα:

 1. Την πρώτη ημέρα - ρίξτε μια σταγόνα της έγχυσης σε 0,5 κουταλιές της σούπας. πάρτε γάλα με άδειο στομάχι και μην πάρετε πρωινό για 40 λεπτά. Σε 30 λεπτά. πριν από το μεσημεριανό γεύμα, 2 σταγόνες για την ίδια ποσότητα γάλακτος, πριν από το δείπνο 3 σταγόνες.
 2. Τη δεύτερη ημέρα, χρησιμοποιήστε την έγχυση με γάλα 3 φορές, αυξάνοντας τη δόση κατά 1 σταγόνα σε κάθε δόση. Θα πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσετε την έγχυση μέχρι το τέλος της 6ης ημέρας και να πάρετε 15 σταγόνες για τελευταία φορά.
 3. Στη συνέχεια, πρέπει επίσης να πάρετε το βάμμα του σκόρδου, αλλά αφαιρέστε μία σταγόνα σε κάθε δεξίωση.
 4. Αφού φτάσετε σε 1 σταγόνα, πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια έγχυση 25 σταγόνων μέχρι να τελειώσει.

Βαλεριάνα με άνηθο

Η συνταγή βαλεριάνας άνηθου μπορεί να βελτιώσει τη ροή του αίματος στο κεφάλι. Πρέπει να πάρετε 1 κουταλιά της σούπας. σπόροι άνηθου και 2 κουταλιές της σούπας. βαλεριάνα ρίζα. Αλέθουμε όλες τις ουσίες, ρίχνουμε 500 ml βραστό νερό και αφήνουμε όλη τη νύχτα. Σουρώστε το πρωί και χρησιμοποιήστε 1 κουταλιά της σούπας. Πριν τα γεύματα κάθε μέρα.

Λευκάγκαθα

Είναι ένα εξαιρετικό αγγειοδιασταλτικό. Ανακουφίζει τους σπασμούς και έχει συσφικτικές ιδιότητες. Θα χρειαστεί να πάρετε 15 κομμάτια. φρούτα και ρίχνουμε 200 ml βραστό νερό. Μαγειρέψτε για 5 λεπτά. Στη συνέχεια, στραγγίστε το προϊόν και τοποθετήστε το στο ψυγείο. Χρησιμοποιήστε πριν από τα γεύματα για 1 κουταλιά της σούπας. μεγάλο.

Φουντουκιά

Το βάμμα φουντουκιού εξαλείφει τους εγκεφαλικούς σπασμούς. Για μαγείρεμα, πρέπει να πάρετε 1 κουταλιά της σούπας. μεγάλο. βότανα και ρίχνουμε 100 ml βραστό νερό. Επιμείνετε 1 ώρα. Χρησιμοποιήστε αυτό το βάμμα πρέπει να είναι 1 κουταλιά της σούπας. μεγάλο. 4 φορές την ημέρα. Εάν χρησιμοποιείτε συνεχώς το φάρμακο, τότε θα ενισχύσει τα αγγειακά τοιχώματα..

Συλλογή βοτάνων

Πρέπει να αναμειγνύετε σε 100 g το καθένα:

 • μπουμπούκια σημύδας;
 • χαμομήλι;
 • St. John's wort;
 • αθάνατο;
 • μυριόφυλλο.

Μια τέχνη. Συλλέγω βότανα, ρίχνουμε 500 ml βραστό νερό και αφήστε για 30 λεπτά. Πίνετε έγχυση το πρωί και το βράδυ πριν από τα γεύματα. Διάρκεια μαθημάτων - έως ότου λήξει η συλλογή.

Τα σωστά επιλεγμένα αγγειοδιασταλτικά φάρμακα για αγγεία επιλέγονται από ειδικό με βάση την εξέταση της κεφαλής και του λαιμού. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τέτοια φάρμακα μόνοι σας..

Σχέδιο άρθρου: Oleg Lozinsky

Βίντεο σχετικά με τα αγγειοδιασταλτικά φάρμακα

Χρειάζεται να διαστέλλονται τα αιμοφόρα αγγεία με φάρμακα:

10 καλύτερες λαϊκές θεραπείες για αγγειοδιαστολή με αποδεδειγμένο αποτέλεσμα

Γιατρός φυσικός θεραπευτής, φυτοθεραπευτής

Τα αιμοφόρα αγγεία παρέχουν την παροχή οξυγόνου και διαφόρων ουσιών σε όλα τα όργανα και τους ιστούς του σώματος. Δυστυχώς, με διάφορες ασθένειες και παθολογικές καταστάσεις, μπορεί να παρατηρηθεί αύξηση του τόνου των λείων μυών, ακολουθούμενη από στένωση του αυλού των αιμοφόρων αγγείων και μείωση της λειτουργικής τους δραστηριότητας..

Ορισμένες φυτικές θεραπείες έχουν αγγειοδιασταλτική δράση, η οποία έχει επιβεβαιωθεί σε ξεχωριστές μελέτες. Πριν τα χρησιμοποιήσετε, πρέπει να συμβουλευτείτε έναν γιατρό.!

Αιτίες «συστολής» των αιμοφόρων αγγείων

Η αγγειοσυστολή μπορεί να παρατηρηθεί με ένα ευρύ φάσμα παθολογιών. Ο αρτηριακός σπασμός δεν είναι ένα συγκεκριμένο σύμπτωμα και δεν μπορεί να υποδείξει μια συγκεκριμένη κατάσταση.

Πολύ συχνά, αυτό το φαινόμενο παρατηρείται υπό τις ακόλουθες συνθήκες:

 1. Κάπνισμα. Μετά από κάθε καπνιστό τσιγάρο, παρατηρείται σπασμός των αρτηριών μεσαίου και μεγάλου διαμετρήματος, η διάρκεια των οποίων είναι τουλάχιστον 15 λεπτά. Με τη χρόνια εισπνοή καπνού, η στένωση του αυλού του αγγειακού στρώματος μπορεί να έχει μεγαλύτερη διάρκεια..
 2. Συχνή κατανάλωση αλκοόλ. Κατά κανόνα, μια δόση ίση με 20 g καθαρής αιθανόλης ή περισσότερο την ημέρα θεωρείται επικίνδυνη..
 3. Κρυοπαγήματα οποιουδήποτε μέρους του σώματος.
 4. Αυξημένο νευροψυχικό ή σωματικό στρες.
 5. Συχνή έκθεση σε μεταβαλλόμενες θερμοκρασίες περιβάλλοντος (για παράδειγμα, αφήνοντας ένα ζεστό δωμάτιο σε κρύο μέρος και αντίστροφα).
 6. Αναπνευστικές παθολογίες που οδηγούν σε μείωση της οξυγόνωσης ιστών.
 7. Υπέρταση στα αρχικά στάδια. Σε αυτό το στάδιο, η στένωση του αγγειακού στρώματος είναι αναστρέψιμη. Στη συνέχεια, υπάρχει μετασχηματισμός του μυϊκού ιστού σε ινώδη ιστό και οποιαδήποτε μέθοδος θεραπείας με την επέκταση των αρτηριών είναι αναποτελεσματική.
 8. Σύνδρομο Raynaud. Μπορεί να αναπτυχθεί με ένα ευρύ φάσμα αυτοάνοσων ασθενειών, όπως το σκληρόδερμα.
 9. Καρδιακή ισχαιμία. Σε απόκριση στην απόφραξη του αυλού της στεφανιαίας κλίνης, μπορεί να υπάρχει μείωση στα λεία μυοκύτταρα και επιδείνωση της γενικής κατάστασης. Η στηθάγχη του Prinzmetal αξίζει ιδιαίτερη προσοχή - μια αντανακλαστική στένωση των αρτηριών που παρέχουν την παροχή οξυγόνου και θρεπτικών ουσιών στην καρδιά, η οποία αναπτύσσεται όταν εκτίθεται σε ερεθιστικούς παράγοντες (κρύο, στρες, υπερκατανάλωση τροφής, ενεργή σωματική δραστηριότητα κ.λπ.) και μπορεί να οδηγήσει σε έμφραγμα του μυοκαρδίου.

Για την ανακούφιση αυτών των συνθηκών, οι λαϊκές θεραπείες αγγειοδιασταλτικών μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο ως συμπλήρωμα της παραδοσιακής θεραπείας. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ξεκινήσετε τη θεραπεία μόνοι σας χωρίς να συμβουλευτείτε γιατρό. Κατά κανόνα, αυτές οι μέθοδοι χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με φάρμακα. Αυτό σας επιτρέπει να μειώσετε τη δόση του φαρμάκου και να αυξήσετε την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της θεραπείας..

10 καλύτερες θεραπείες στο σπίτι

Παρακάτω είναι 10 λαϊκές θεραπείες που είναι αποτελεσματικές για αγγειοδιαστολή που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο σπίτι. Η έρευνα επιβεβαιώνει την περιορισμένη αποτελεσματικότητά τους.

1. Σκόρδο

Το σκόρδο ομαλοποιεί το μεταβολισμό της χοληστερόλης, μειώνει τα επίπεδα σακχάρου και βοηθά στην πρόληψη της ανάπτυξης υπέρτασης.

Το σκόρδο προκαλεί υπερπόλωση λείων μεμβρανών μυοκυττάρων που βρίσκονται στο αγγειακό τοίχωμα, γεγονός που οδηγεί σε πιο ενεργά κανάλια καλίου. Στο πλαίσιο αυτού του φαινομένου, παρατηρείται έντονο αγγειοδιασταλτικό αποτέλεσμα. Αυτό το γεγονός αποδεικνύεται επιστημονικά μέσω ενός πειράματος που πραγματοποιήθηκε σε ζώα..

Σημειώθηκε επίσης ότι το εκχύλισμα σκόρδου μειώνει την αρτηριακή πίεση λόγω της έντονης μείωσης της συνολικής περιφερειακής αγγειακής αντοχής..

Το μεγαλύτερο αποτέλεσμα καταγράφεται όταν καταναλώνεται φρέσκο ​​σκόρδο. Συνιστάται να τρώτε 2-3 σκελίδες καθημερινά. Λόγω των δυσάρεστων υποκειμενικών αισθήσεων γεύσης (κάψιμο και πίκρα στο στόμα), το σκόρδο μπορεί να προστεθεί σε διάφορα πιάτα (σαλάτα λαχανικών, δημητριακά κ.λπ.) Ήδη μετά από 2-3 ημέρες τακτικής χρήσης, παρατηρείται χαλάρωση των αγγειακών λείων μυών.

Χυμός σκόρδου, λάδι σκόρδου ή σκόνη (διατίθεται σε καταστήματα) που κατασκευάζεται από αναλογικό αριθμό γαρίφαλων μπορεί να είναι μια εναλλακτική λύση.

Για να προετοιμάσετε λάδι σκόρδου χρειάζεστε:

 1. Πάρτε 1 μεσαίου μεγέθους κεφάλι. Ξεφλουδίστε κάθε φέτα.
 2. Ζυμώνουμε σε γουδί μέχρι να μαλακώσουν.
 3. Ρίχνουμε σε 200 ml ακατέργαστου φυτικού ελαίου.
 4. Βάλτε για 10-12 ώρες σε οποιοδήποτε δροσερό μέρος.

Συνιστάται να λαμβάνετε 1 κουταλάκι του γλυκού. μαζί με 1 κουταλάκι του γλυκού. χυμό λεμονιού 3 φορές την ημέρα πριν από το φαγητό (30 λεπτά). Διάρκεια θεραπείας - 3 μήνες.

2. Highlander πουλιών

Συνιστάται να λαμβάνετε το Knotweed για να επεκτείνετε τα αιμοφόρα αγγεία του εγκεφάλου με διάχυτους σπαστικούς πονοκεφάλους, καθώς και με υπέρταση, οστεοχονδρόζη του τραχήλου της μήτρας και την πορεία αυτοάνοσων φλεγμονωδών ασθενειών.

Ένα αντισπασμωδικό αποτέλεσμα έχει αποδειχθεί πειραματικά στον ειλεό ενός ινδικού χοιριδίου και σε μια απομονωμένη περιοχή της αορτής (η μεγαλύτερη αρτηρία στο σώμα) ενός αρουραίου. Το αποτέλεσμα παρέχεται από την απελευθέρωση μιας μεγάλης ποσότητας οξειδίου του αζώτου, το οποίο είναι ένας παράγοντας αγγειοεξαγωγών.

Υπάρχουν 2 κύριες επιλογές για την προετοιμασία ενός φυτού..

Αφέψημα

 1. Ρίχνουμε 3 κουταλιές της σούπας. μεγάλο. ψιλοκομμένα βότανα (συλλέγονται από εσάς ή αγοράσατε στο φαρμακείο) 200 ml βραστό νερό.
 2. Μαγειρέψτε σε χαμηλή φωτιά για 10 λεπτά. Συνιστάται να κλείσετε το καπάκι για να αποφύγετε την εξάτμιση.
 3. Αφήστε το διάλυμα να βράσει για περίπου 30 λεπτά, έτσι ώστε η θερμοκρασία να φτάσει τη θερμοκρασία δωματίου.
 4. Ενταση.

Καταναλώστε 100 ml 3 φορές την ημέρα 1 ώρα πριν από τα γεύματα. Διάρκεια θεραπείας - 2-3 εβδομάδες.

Βάμμα

Ένα επιπλέον πλεονέκτημα είναι η χαλάρωση των λείων μυών της χολικής οδού, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη χολολιθίαση και τον σπασμό του σφιγκτήρα του Oddi. Για μαγείρεμα χρειάζεστε:

 1. Ρίχνουμε 2 κουταλιές της σούπας. Βότανα Knotweed 200 ml βότκας. Καλύτερα να πάρετε γυάλινα δοχεία.
 2. Επιμείνετε για 10 ημέρες σε οποιοδήποτε δροσερό σκοτεινό μέρος.
 3. Ενταση.

Θα πρέπει να πάρετε 20 σταγόνες αραιωμένες σε 100 ml νερού 3 φορές την ημέρα 30 λεπτά πριν από τα γεύματα. Διάρκεια θεραπείας - 21 ημέρες.

3. Hawthorn

Το φυτό έχει αγγειακή χαλάρωση συγκρίσιμη με εκείνη του σκόρδου. Επιστημονική έρευνα έχει δείξει ότι το εκχύλισμα αλκοολικού κραταίγου προκαλεί έντονη χαλάρωση των αγγειακών λείων μυών. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε μέσω της αλληλεπίδρασης του φαρμάκου με την αορτή των αρουραίων.

Το βάμμα Hawthorn μπορεί να αγοραστεί σε φαρμακείο ή να προετοιμαστεί από εσάς.

Σπιτική συνταγή βάμματος:

 1. Τοποθετήστε 3 κουταλιές της σούπας. μεγάλο. μούρα κραταίγου σε γυάλινο βάζο.
 2. Ρίξτε τα συστατικά με 500 ml βότκας. Κλείστε καλά το καπάκι.
 3. Αφήστε το να βράσει για ένα μήνα σε ένα ζεστό, αλλά σκοτεινό μέρος.
 4. Στραγγίξτε το μείγμα σχολαστικά μέσω τυροκομείου. Πιέστε τα μούρα (δεν απαιτείται πλέον).
 5. Ανακατέψτε 50 ml νερό και 50 g ζάχαρης ξεχωριστά, αφήστε το μείγμα να βράσει και μαγειρέψτε για 3-5 λεπτά.
 6. Ανακατέψτε την έγχυση μούρων με σιρόπι ζάχαρης. Κλείστε το καπάκι.
 7. Εγχύστε το φάρμακο για περίπου 5 ακόμη ημέρες.

Πάρτε 10-20 ml 2 φορές την ημέρα μισή ώρα πριν το φαγητό.

Με αθηροσκλήρωση ή παθολογίες μεταβολισμού της γλυκόζης (σακχαρώδης διαβήτης, υπεργλυκαιμία νηστείας, μειωμένη ανοχή στη γλυκόζη), θα πρέπει να αρνηθείτε να προσθέσετε σιρόπι σακχάρου και να χρησιμοποιήσετε το βάμμα στην καθαρή του μορφή.

Επίσης στη λαϊκή ιατρική, το τσάι με βάση τα φρούτα hawthorn χρησιμοποιείται ευρέως. Για να πάρετε ένα ποτό θα πρέπει:

 1. Ρίχνουμε 2 κουταλιές της σούπας. φρούτα (προ-τεμαχισμένα σε μπλέντερ ή μύλο κρέατος) 500 ml βραστό νερό.
 2. Αφήστε το να βράσει για 20-30 λεπτά. Καλύτερα να το κάνεις σε θερμό.
 3. Ενταση.

Χρησιμοποιήστε 200 ml 2 φορές την ημέρα (πρωί και βράδυ) μετά από 30 λεπτά από το φαγητό.

4. Βαλεριάνα

Το φυτό περιέχει μεγάλη ποσότητα ειδικών ουσιών - valepotriates, που προάγουν τη χαλάρωση των λείων μυών αναστέλλοντας την εργασία των καναλιών ασβεστίου. Δεν παρατηρείται επίδραση στην έκκριση νιτρικού οξειδίου. Αυτά τα αποτελέσματα έχουν αποδειχθεί στα έργα επιστημόνων από το Μεξικό.

Ο ζωμός έχει μεγάλη ζήτηση. Το σχήμα μαγειρέματος έχει ως εξής:

 1. Ρίχνουμε 10 g ρίζας των φυτών με 200 ml βραστό νερό.
 2. Σιγοβράστε το μείγμα σε χαμηλή φωτιά για περίπου 30 λεπτά.
 3. Αφαιρέστε από τη φωτιά και αφήστε το να βράσει για 2 ώρες. Το δοχείο πρέπει να είναι κλειστό με καπάκι και τυλιγμένο σφιχτά σε μάλλινο ύφασμα. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα θερμό.

Πάρτε 1 κουταλιά της σούπας. μεγάλο. 4 φορές την ημέρα, ανεξάρτητα από την πρόσληψη τροφής. Η διάρκεια της θεραπείας περιορίζεται σε 20 ημέρες.

5. Φλούδα πατάτας

Αυτή η λαϊκή θεραπεία είναι η πιο προσιτή επιλογή για τη μείωση του τόνου των λείων μυών του αγγειακού κρεβατιού..

Για να προετοιμάσετε το ζωμό που χρειάζεστε:

 1. Πλύνετε καλά 4-5 ρίζες. Ξεφλουδίζω.
 2. Ρίχνουμε σε 125 ml ζεστό νερό.
 3. Αφήστε το μείγμα να βράσει και σιγοβράστε για περίπου 15 λεπτά.
 4. Αφαιρέστε από τη σόμπα. Ενταση.

Καταναλώστε 125 ml μία φορά την ημέρα πριν από τα γεύματα (το πρωί). Η διάρκεια λήψης του ζωμού δεν είναι περιορισμένη.

6. Skullcap Baikal

Η δράση της αγγειοχαλάρωσης παρέχεται από μεγάλο αριθμό κουμαρινών και φλαβονοειδών, τα οποία αποτελούν μέρος του φυτού.

Επίσης, το βότανο βοηθά στην αναπλήρωση σημαντικών μακρο και μικροστοιχείων (κάλιο, νάτριο, μαγνήσιο, σελήνιο, ιώδιο). Η παραδοσιακή ιατρική χρησιμοποιεί μόνο ρίζες.

Σχέδιο προετοιμασίας έγχυσης:

 1. Αλέστε τις ρίζες σε μια σκόνη ή αγοράστε την από μια φαρμακευτική εταιρεία.
 2. Ρίχνουμε 1 κουταλιά της σούπας. μεγάλο. ξηρό μείγμα 600 ml βραστό νερό.
 3. Διατηρήστε το διάλυμα σε υδατόλουτρο για 55-60 λεπτά. Η κύρια προϋπόθεση είναι η απουσία βραστού νερού

Δοσολογία: 1 κουταλιά της σούπας. μεγάλο. κάθε 3-4 ώρες. Διάρκεια θεραπείας - όχι περισσότερο από 3 ημέρες.

7. Χαμομήλι

Τα άνθη και τα φύλλα χαμομηλιού προάγουν την αγγειοδιαστολή και έχουν μια ηρεμιστική (ηρεμιστική) δράση. Βοηθούν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των συμπτωμάτων του φόβου και του άγχους και των παθολογιών του αγγειακού τόνου που σχετίζονται με αυτές τις καταστάσεις. Το χαμομήλι μειώνει επίσης την αρτηριακή πίεση..

Για να φτιάξετε τσάι χαμομηλιού χρειάζεστε:

 1. Ρίχνουμε 4 κουταλιές της σούπας. αποξηραμένα βότανα 200 ml βραστό νερό.
 2. Αφήστε το να βράσει για 15-20 λεπτά.
 3. Ενταση.

Πάρτε 100 ml 2 φορές την ημέρα μετά τα γεύματα. Η διάρκεια της θεραπείας δεν υπερβαίνει τους 2 μήνες.

8. Φύλλα φράουλας

Η φράουλα όχι μόνο χαλαρώνει τα λεία μυοκύτταρα που βρίσκονται στα τοιχώματα όλων των αιμοφόρων αγγείων, αλλά βοηθά επίσης στην ενίσχυση των αιμοφόρων αγγείων και στην αύξηση της αντίστασης του εσωτερικού (εσωτερικά τοιχώματα των αιμοφόρων αγγείων) σε διάφορους παράγοντες επιθετικότητας (εκφυλισμός στο πλαίσιο του σακχαρώδους διαβήτη, απόθεση κρυστάλλων χοληστερόλης κ.λπ.).

Έχει αποδειχθεί πειραματικά (μέσω δράσης στην καρδιά και στους αορτικούς δακτυλίους των ινδικών χοιριδίων) ότι ένα υδατικό εκχύλισμα φράουλας προκαλεί χαλάρωση των λείων μυών λόγω της απελευθέρωσης ενός μεγάλου αριθμού κυκλοοξυγενάσης και νιτρικού οξειδίου.

Το αποτέλεσμα είναι συγκρίσιμο με αυτό του κραταίγου. Ταυτόχρονα, δεν παρατηρήθηκε αρνητική επίδραση στο μυοκάρδιο (δεν υπήρξε αλλαγή στη συχνότητα και τη δύναμη των καρδιακών συσπάσεων).

Ένα εξαιρετικά σημαντικό θετικό σημείο είναι η αύξηση της παροχής αίματος στην καρδιά μέσω της στεφανιαίας κλίνης κατά 45%. Επομένως, αυτή η φυσική θεραπεία συνιστάται για τη θεραπεία της στεφανιαίας νόσου (ειδικά στηθάγχη του Prinzmetal).

Το πιο δημοφιλές είναι η έγχυση:

 1. Ρίχνουμε 1 κουταλιά της σούπας. μεγάλο. αποξηραμένα φύλλα φράουλας 200 ml βραστό νερό.
 2. Αφήστε το να βράσει για περίπου 30 λεπτά. Ο ζωμός πρέπει να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου.
 3. Ενταση.

Δοσολογία: 200 ml (1 ποτήρι) 2 φορές την ημέρα (πρωί και βράδυ). Διάρκεια θεραπείας - 1 μήνας.

9. Yarrow

Το Yarrow χρησιμοποιείται από την αρχαιότητα στην οικιακή ιατρική για τη θεραπεία μεγάλου αριθμού ασθενειών του καρδιαγγειακού συστήματος..

Ένα από τα θετικά αποτελέσματα είναι η χαλάρωση του αγγειακού τοιχώματος.

Ένα αφέψημα είναι κατάλληλο για χρήση:

 1. Ρίχνουμε 2 κουταλιές της σούπας. μεγάλο. αποξηραμένα βότανα 250 ml νερό.
 2. Βάλτε τη σύνθεση στη φωτιά. Βράζουμε και βράζουμε για περίπου 15 λεπτά.
 3. Αφήστε να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου και στραγγίστε.

Συνιστάται η λήψη 250 ml έως και 4 φορές την ημέρα, ανεξάρτητα από το φαγητό. Η μέγιστη διάρκεια της θεραπείας είναι 1 μήνας.

10. Συλλογή βοτάνων

Αυτή είναι μια αρκετά δημοφιλής συνταγή για αγγειοδιαστολή και γενική χαλάρωση του σώματος..

Απαιτούνται τα ακόλουθα συστατικά:

 • 1 κουταλιά της σούπας. μεγάλο. φαρμακείο άνθη χαμομηλιού?
 • 1 κουταλιά της σούπας. μεγάλο. Βότανα του Αγίου Ιωάννη
 • 1 κουταλιά της σούπας. μεγάλο. βότανα yarrow
 • 1 κουταλιά της σούπας. μεγάλο. μπουμπούκια σημύδας.
 1. Ανακατέψτε όλα τα συστατικά και ρίξτε 2.000 ml βραστό νερό.
 2. Αφήστε το να βράσει για 30 λεπτά. Το δοχείο με το διάλυμα (γυάλινο βάζο ή εμαγιέ πιάτα) πρέπει να είναι κλειστό με καπάκι και καλά τυλιγμένο.
 3. Ενταση.
 4. Ψύξτε σε θερμοκρασία 35-45 μοίρες.

Πάρτε 200 ml 3 φορές την ημέρα 1 ώρα πριν το φαγητό. Για να αυξήσετε το αποτέλεσμα, συνιστάται να προσθέσετε 1 κουταλιά της σούπας σε κάθε δόση. μεγάλο. φυσικό μέλι.

Επισκόπηση αποτελεσματικών αγγειοδιασταλτικών (αγγειοδιασταλτικά)

Εξετάστε τα χαρακτηριστικά της χρήσης αγγειοδιασταλτικών φαρμάκων, ενδείξεων και αντενδείξεων φαρμάκων, ποια δισκία χρησιμοποιούνται για τα αγγεία του εγκεφάλου, της καρδιάς, των αρτηριών των κάτω άκρων.

Ταξινόμηση των ναρκωτικών

Τα μέσα αγγειοδιαστολής είναι πολλά, αλλά ο μηχανισμός δράσης τους, ο τρόπος διόρθωσης του αγγειακού τόνου είναι αυστηρά ατομικός. Η στένωση των αρτηριών και των τριχοειδών αγγείων είναι η αιτία σοβαρών αποκλίσεων στο έργο σχεδόν όλων των εσωτερικών οργάνων, η οποία συχνά γίνεται πολύ απειλητική για τη ζωή. Σε τελική ανάλυση, το αγγειακό σύστημα όχι μόνο τρέφει όλους τους ιστούς του σώματος, τους παρέχει οξυγόνο, αφαιρεί τα απόβλητα μεταβολίτες, τοξίνες έξω.

Τα αγγειοδιασταλτικά φάρμακα επιλέγονται ξεχωριστά από τον γιατρό για κάθε συγκεκριμένο πρόβλημα που διαγιγνώσκεται. Η ταξινόμηση βασίζεται στον εντοπισμό της παθολογικής εστίασης. Τα κύρια φάρμακα παρουσιάζονται στη λίστα:

Νευροτρόποι (διαστολή των αιμοφόρων αγγείων στον εγκέφαλο)

Τα δισκία (Tanakan, Omaron, Thiocetam) δεν επηρεάζουν άμεσα τα αγγεία, αλλά βελτιώνουν το μεταβολισμό, τη μικροκυκλοφορία, καταστέλλουν τη συσσώρευση αιμοπεταλίων και αυξάνουν την ευαισθησία στη γλυκόζη.

Τα φάρμακα σταθεροποιούν τις κυτταρικές μεμβράνες, βελτιστοποιούν την παροχή οξυγόνου στον εγκέφαλο και τα θρεπτικά συστατικά και ενεργοποιούν τις φλοιώδεις συνδέσεις (διεργασίες στον φλοιό και στα ημισφαίρια του εγκεφάλου)

Myotropes: αγγειοδιασταλτικά εσωτερικών οργάνων

Τα αντισπασμωδικά φάρμακα μειώνουν τον τόνο του μυϊκού τοιχώματος των αιμοφόρων αγγείων, επεκτείνουν τον αυλό των αρτηριών των εσωτερικών οργάνων: No-Shpa, Dibazol, Papaverin.

Νιτρικά άλατα: φλεβικά αγγειοδιασταλτικά

Φάρμακα της ομάδας νιτρικών (Amylnitrite, Nitroglycerin, Nitranol) χαμηλότερη φλεβική πίεση, μείωση του φορτίου στην καρδιά, μείωση της ζήτησης οξυγόνου του καρδιακού μυός, υδροστατική πίεση των τριχοειδών αγγείων, μείωση οιδήματος, καρδιακή έξοδος, αρτηριακή πίεση

Ανταγωνιστές ασβεστίου (αποκλειστές διαύλων ασβεστίου)

Αναστολείς διαύλων ασβεστίου - διαστολή των αιμοφόρων αγγείων της καρδιάς: Νιφεδιπίνη, Φελοδιπίνη, Νικαρδιπίνη. Τα φάρμακα μπλοκάρουν τα κανάλια που ρυθμίζουν την είσοδο ασβεστίου στα κύτταρα των αιμοφόρων αγγείων, την καρδιά, η οποία οδηγεί σε αγγειοδιαστολή, μείωση της δύναμης των συστολών και επιδείνωση της αγωγής των παλμών στο μυοκάρδιο.

Εγκεφαλικά αγγειοδιασταλτικά: φάρμακα βελτιώνουν τη μικροκυκλοφορία, την παροχή αίματος στον εγκέφαλο

Φυτικά δισκία: Bravinton, Cavinton, Vinpocetine, Telektol, Bilobil, Tanakan. Τα φάρμακα σταματούν τους αγγειακούς σπασμούς διαφορετικού εντοπισμού, ουσιαστικά δεν έχουν αντενδείξεις για επιπλοκές, αλλά εξακολουθούν να απαιτούν διαβούλευση με γιατρό.

Κορυφαία 10 αγγειοδιασταλτικά διαφορετικών ομάδων

Όταν πρόκειται για μια τόσο μεγάλη, διαφορετική ομάδα ναρκωτικών, θέλω να εμπιστεύομαι καλά αποδεδειγμένα φάρμακα. Μπορείτε να εστιάσετε στα ακόλουθα δέκα αγγειοδιασταλτικά με τιμές:

 1. Το No-shpa είναι ένα μυοτρόπο με βάση τη δροταβερίνη. Ανακουφίζει οποιοδήποτε αγγειόσπασμα, το οποίο διαστέλλει τα αιμοφόρα αγγεία, απορροφάται γρήγορα από το σώμα. Το φάρμακο επιλογής για επώδυνες περιόδους. (Κόστος από 100 ρούβλια)
 2. Η παπαβερίνη, ένα μυοτρόπο που ανακουφίζει τους σπασμούς των εσωτερικών οργάνων, πρακτικά δεν εισέρχεται στον εγκέφαλο, έχει, μαζί με αγγειοδιασταλτικές - ηρεμιστικές ιδιότητες, στα τέλη της εγκυμοσύνης, συνιστάται η ανακούφιση της υπερτονικότητας της μήτρας, αλλά απαγορεύεται στο γλαύκωμα και τον κολποκοιλιακό αποκλεισμό. (από 40 ρούβλια)
 3. Η ευφυλλίνη είναι η βάση της θεοφυλλίνης, το φάρμακο έχει προτεραιότητα για τον βρογχόσπασμο, το ασθματικό συστατικό, διεγείρει την αραίωση του αίματος, δεν χρησιμοποιείται για αρρυθμίες, αλλά έχει αποδείξει την αποτελεσματικότητά του ως αγγειοδιασταλτικό για αγγειοσπασμούς. (από 15 ρούβλια)
 4. Το Duspatalin - η δραστική ουσία mebeverin, χρησιμοποιείται για εντερικούς σπασμούς, τα δισκία μειώνουν την ικανότητα συγκέντρωσης, αλλά διασπούν καλά τις περιφερειακές αρτηρίες. (από 550 ρούβλια)
 5. Το Buscopan είναι ένα αντισπασμωδικό νοοτροπικό που βασίζεται σε βουτυλοβρωμιούχο υδροσίνη, αλλεργικό, μπορεί να προκαλέσει ανουρία. Το φάρμακο δεν συνιστάται για δυσανεξία στη φρουκτόζη. (από 350 ρούβλια)
 6. Το Spazmalgon είναι ένας συνδυασμένος παράγοντας που επιδεικνύει αγγειοδιασταλτικό, αντιφλεγμονώδες, αναλγητικό αποτέλεσμα. Απαγορεύεται για στηθάγχη. (από 110 ρούβλια)
 7. Το Teotard - η θεοφυλλίνη ενδείκνυται για την ανακούφιση των κρίσεων άσθματος, των πνευμονικών καρδιακών παθήσεων, της άπνοιας του ύπνου. Μειώνει έμμεσα την αρτηριακή πίεση. Αντενδείκνυται σε υπερευαισθησία στο φάρμακο και σε στεφανιαία ανεπάρκεια. (από 150 ρούβλια)
 8. Το Dibazol - το δραστικό συστατικό bendazole, είναι ένα μυοτρόπο που χαλαρώνει τους λείους μυς των εσωτερικών οργάνων, τα αιμοφόρα αγγεία, επιδεικνύοντας αγγειοδιασταλτική δράση. Τα δισκία αντενδείκνυνται στον σακχαρώδη διαβήτη. (από 20 ρούβλια)
 9. Cordaflex - η δραστική ουσία νιφεδιπίνη, ένας αποκλειστής διαύλων ασβεστίου, μειώνει την αρτηριακή πίεση, διεγείρει τη στεφανιαία ροή του αίματος, επεκτείνοντας τον αγγειακό αυλό, το φάρμακο αντενδείκνυται στην ταχυκαρδία. (από 85 ρούβλια)
 10. Το Diltiazem είναι ένας αποκλειστής ασβεστίου, είναι σε θέση να διορθώσει τον καρδιακό ρυθμό, ανακουφίζει την υποξία του μυοκαρδίου λόγω αγγειοδιαστολής. (από 115 ρούβλια)

Για να επιλέξετε το σωστό αγγειοδιασταλτικό φάρμακο, πρέπει να γνωρίζετε την αιτία της παθολογίας, επομένως, απλά δεν μπορείτε να κάνετε χωρίς ιατρό, κλινική και εργαστηριακή εξέταση. Σήμερα όλοι γνωρίζουν πώς να μετράνε χρήματα στο πορτοφόλι τους, οπότε εξαλείψτε τα απόβλητα με υπεύθυνη στάση απέναντι στην υγεία.

Χαρακτηριστικά εφαρμογής

Ανάλογα με το ποιες αρτηρίες πρέπει να επεκταθούν, επιλέγεται μια θεραπευτική αγωγή με ορισμένα αγγειοδιασταλτικά.

Για τον εγκέφαλο

Η διαταραχή του εγκεφάλου σχετίζεται με ακατάλληλη διατροφή και παροχή οξυγόνου, γεγονός που προκαλεί πονοκεφάλους, ζάλη, ζάλη, μειώνει τη μνήμη και οδηγεί σε απώλεια συγκέντρωσης. Η ουσία του προβλήματος είναι η παραβίαση του αγγειακού τόνου. Για την αποκατάστασή του, χρησιμοποιούνται φάρμακα που μπορούν να επεκτείνουν τον αυλό των αιμοφόρων αγγείων:

Ομάδα, εκπρόσωποιΙδιότητες
Εγκεφαλικά αγγειοδιασταλτικά: Πεντοξυφυλλίνη, VinpocetineΤα φάρμακα βελτιώνουν τη μικροκυκλοφορία, την παροχή αίματος στον εγκέφαλο, τη διακοπή της υποξίας, τη διαστολή των εγκεφαλικών αρτηριών
Ανταγωνιστές ασβεστίου: Verapamil, Amlodipine, NorvascΤα δισκία διορθώνουν την περίσσεια ιόντων ασβεστίου στο αίμα, εξαλείφουν την υποξία, ομαλοποιούν το ιξώδες του αίματος, αγγειακό τόνο, επιδεικνύοντας αγγειοδιασταλτικές ιδιότητες
Νοοτροπικά: Phenibut, Piracetam, NoopeptΤα φάρμακα σχηματίζουν αντίσταση στην υποξία, ενεργοποιούν τα κέντρα του εγκεφάλου ομαλοποιώντας τη διατροφή των νευρώνων ως αποτέλεσμα αγγειοδιαστολής των τριχοειδών αγγείων
Για αποκατάσταση μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο: Clopidogrel, CeraxonΤα φάρμακα ομαλοποιούν την κυκλοφορία του αίματος, διαλύουν τους θρόμβους του αίματος, επιταχύνουν την αναγέννηση των εγκεφαλικών κυττάρων, αποκαθιστούν τη συγκέντρωση λόγω της ικανότητας επέκτασης του αυλού των αιμοφόρων αγγείων, ισορροπούν το μεταβολισμό

Για στεφανιαίες αρτηρίες και επιφανειακές αρτηρίες

Ο σπασμός των αιμοφόρων αγγείων ή η οργανική τους στένωση (αθηροσκλήρωση) οδηγεί σε αύξηση της αρτηριακής πίεσης, μειωμένη καρδιακή δραστηριότητα, οι οποίες βοηθούν στην ομαλοποίηση:

Ομάδα, εκπρόσωποιΙδιότητες
Νιτρικά: Νιτρογλυκερίνη, Nitrong, SustakΤα φάρμακα σταθεροποιούν τη διατροφή του καρδιακού μυός, σταματούν την υποξία, ανακουφίζουν την οπισθοστερνική δυσφορία, ομαλοποιούν τον καρδιακό ρυθμό, η αγγειοδιαστολή χρησιμεύει ως προφύλαξη για το AMI
Αντιυπερτασικά: Atenolol, Renitek, EnalaprilΤα φάρμακα διορθώνουν τους δείκτες αγγειακής αρτηριακής πίεσης, τις διασταλτικές αρτηρίες, ανακουφίζουν την αρρυθμία, ανακουφίζουν το μυοκάρδιο από την πείνα οξυγόνου

Για κάτω και άνω άκρα

Η στένωση των αρτηριών των κάτω άκρων είναι συνέπεια της αποφλοίωσης της αρτηρίτιδας ή της θρομβοαγγειίτιδας. Η διαλείπουσα χωλότητα θεωρείται σύμπτωμα της νόσου: υποξία των μυών με σύνδρομο πόνου, παρέμβαση στην κανονική κίνηση.

Η εξέλιξη της παθολογίας οδηγεί σε τροφικές διαταραχές, μερικές φορές απαιτούν χειρουργική επέμβαση μέχρι τον ακρωτηριασμό. Τα αγγειοδιασταλτικά χρησιμοποιούνται ως μέρος ενός συνόλου θεραπευτικών μέτρων, μαζί με τη ρύθμιση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα (μετφορμίνη), χρησιμοποιώντας αντιαιμοπεταλιακούς παράγοντες (Cardiomagnyl), αγγειοπροστατευτές (Vazonit), αντιπηκτικά (Ηπαρίνη), βιογενή διεγερτικά (Solcoseryl). Πιο αποτελεσματικο:

Ομάδα, εκπρόσωποιΙδιότητες
Myotropes: Xanthinol nicotinate, Actovegin, Troxevasin, DetralexΤα φάρμακα διαστέλλουν αρτηρίες και φλέβες, ομαλοποιούν τη ροή του αίματος
Αντισπασμωδικά: No-shpa, Papaverine, Baralgetas, SpazmalgonΤα δισκία σταματούν τον αγγειοσπασμό, ανακουφίζουν τον πόνο, υποξία, ομαλοποιούν τη διατροφή των ιστών

Ενδείξεις και αντενδείξεις

Δεδομένων των βασικών ιδιοτήτων των αγγειοδιασταλτικών, συνήθως συνταγογραφούνται για:

 • αρτηριακή υπέρταση
 • καρδιακή ανεπάρκεια ποικίλης σοβαρότητας, διαφορετικής γένεσης.
 • εντερικές κράμπες, κολικούς
 • παθολογία των νεφρών και του ουροποιητικού συστήματος
 • εγκεφαλοπάθειες;
 • VSD;
 • προστατίτιδα;
 • αρθροπάθεια
 • οστεοχόνδρωση.

Παρά την ποικιλία των φαρμακολογικών ομάδων και τα μεμονωμένα χαρακτηριστικά κάθε φαρμάκου, υπάρχουν γενικές αντενδείξεις για το ραντεβού:

 • υπόταση οποιασδήποτε μορφής και σταδίου ·
 • ηλικία παιδιών (περιορισμοί από ένα έτος έως 5-6 ετών) ·
 • εγκυμοσύνη, γαλουχία
 • Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια;
 • ατομική δυσανεξία στα συστατικά ·
 • αθηροσκληρωτικές πλάκες;
 • θρόμβωση.

Οι παρενέργειες σε περίπτωση παραβίασης των κανόνων εισδοχής είναι:

 • ίλιγγος;
 • αδιαθεσία
 • ξηρές βλεννογόνες μεμβράνες
 • ναυτία;
 • δυσπεψία;
 • Αιμορραγία.

Ξεχωριστά, αξίζει να επισημανθεί το σύμπτωμα κλοπής, όταν το αίμα ρέει μέσω αυτών των αγγείων, ο αυλός του οποίου στενεύει, απρόθυμα, δημιουργώντας εύκολα παράκαμψη παράκαμψης. Οι περιοχές που τροφοδοτούνται με αίμα από κατεστραμμένα αγγεία παραμένουν σε κατάσταση ετοιμότητας για σοκ (στερούνται διατροφής).

Μια υπερτασική κρίση, για παράδειγμα, μπορεί να οδηγήσει στο σώμα χρησιμοποιώντας μόνο οδούς παράκαμψης, ενώ η συνήθης παροχή αίματος αγνοείται, οι θέσεις ιστών είναι νεκρωτικές (AMI, εγκεφαλικό επεισόδιο, έμφραγμα των νεφρών). Επομένως, είναι δύσκολο να υπερεκτιμηθεί η σημασία των αγγειοδιασταλτικών στη σταθεροποίηση της παθολογίας..

Διάρκεια αιμορραγίας Duke

5 συνταγές για λαϊκές θεραπείες από σκόρδο και λεμόνι για τον καθαρισμό των αιμοφόρων αγγείων